Nascholing

Behandeling van Perinataal Trauma en Verlies

Werken aan herstel en hechting met EMDR, cognitieve gedragstherapie en het lichaam.

Een driedaagse intensieve nascholing over de behandeling van psychische klachten na het meemaken van een trauma en / of verlieservaring in de perinatale levensfase. Het hele proces van intakegesprek tot aan het opstellen van een behandelplan en het uitvoeren van specifieke interventies, komt aan bod. Cursisten leren hun therapeutische houding af te stemmen op de specifieke behoeften van zwangere en pas bevallen vrouwen. De verschillen tussen geïntegreerde rouw, gecompliceerde rouw, (bevallingsgerelateerde) PTSS en depressie worden belicht. Je leert met CGT en EMDR een behandeling uit te voeren waar lichaamsgerichte en andere experiëntiële interventies deel van uit zullen maken. Je krijgt specifieke handvatten aangereikt om de hechtingsrelatie tussen moeder en ongeboren baby te faciliteren in jouw behandeling en je leert een zwangere vrouw (en haar partner) te begeleiden bij een nieuwe zwangerschap na het verliezen van een baby. Er wordt gewerkt met casuïstiek uit eigen praktijk, demonstraties en rollenspellen. 

Voor wie?
GGZ-behandelaren met een erkende VEN-basisopleiding EMDR en een basiscursus cognitieve gedragstherapie.


Door wie:

Simone van Leipsig-Beekman (GZ-psycholoog).


Accreditatie:

Accreditatie is toegekend door: VEN, VGCt, NIP (K&J), NVO (OG) en SKJ.


Aanmelden:

Deze cursus wordt verzorgd door PAO Psychologie. Klik hier voor meer informatie en aanmelding. 


EMDR-behandeling bij Bevallingsgerelateerde PTSS en Angst

Bekeken vanuit psychologisch en gynaecologisch perspectief. 


Eendaagse ONLINE cursus over de toepassing van EMDR bij vrouwen met PTSS(-klachten) na de bevalling en / of angst voor een komende bevalling. Je doet kennis op van de laatste wetenschappelijke inzichten met betrekking tot bevallingsgerelateerte PTSS en Fear of Childbirth en hoe je met EMDR deze vrouwen kunt behandelen.

In het tweede gedeelte van de workshop wordt aandacht besteed aan het toewerken naar de bevalling. Je leert hierbij welke plek de BevalKaart of een ander bevalplan inneemt en hoe je de opgedane therapeutische kennis over de cliënt kunt verwerken in een therapeutische 'gebruiksaanwijzing' zodat een vrouw met vertrouwen de bevalling ingaat. Soms is hier een nauwe samenwerking bij nodig met een verloskundige of gynaecoloog.

Omdat de workshop voor maximaal 20 personen is, zal er veel ruimte zijn voor vragen en het inbrengen van eigen casuïstiek. Klik hier voor meer informatie.


Voor wie?
GGZ-behandelaren met een erkende VEN-basisopleiding EMDR.


Door wie

Claire Stramrood (gynaecoloog en onderzoeker) en Simone van Leipsig-Beekman (GZ-psycholoog).


Accreditatie:

Accreditatie is toegekend door: VEN, VGCt en NIP.


Aanmelden:

Deze workshop is een samenwerking tussen PsyNataal en Beval Beter. Klik hier om je aan te melden.


In ontwikkeling voor 2024!

Kinderwens, Zwangerschap en Verlies

Eerste opvang in de huisartsenpraktijk door de POH-GGZ


Een tweedaagse ONLINE nascholing voor praktijkondersteuners in de huisartsenzorg. Voorafgaand aan de praktijkdagen bereid je je voor met een elearning zodat je met een rugzak aan theoretische kennis de nascholingsdagen volgt. 

Aan het eind van de twee dagen heb je kennis opgedaan van de perinatale levensfase en diens kwetsbaarheden; kun je de verschillende soorten fertiliteitsbehandelingen benoemen; weet je de specifieke uitdagingen bij een (nog) onvervulde kinderwens op waarde te schatten; ben je in staat om uit te leggen wat het verliezen van een zwangerschap of baby anders maakt dan andere verlieservaringen; kun je onderscheid maken tussen geïntegreerde rouw en gecompliceerde rouw en begrijp je voor welke uitdagingen stellen staan wanneer ze opnieuw zwanger zijn na het meemaken van perinataal verlies. 
In de middagen krijg je middels casuïstiek aangereikt hoe je kunt aansluiten bij vrouwen en hun partners wanneer zij met verlies te maken krijgen. Je leert hoe je psycho-educatie kunt geven en je kunt op een afgestemde manier adviseren over goede zelfzorg. Door te oefenen met elkaar en te kijken naar demonstraties kun je aan het eind van de nascholing je cliënt helpen moeilijke gevoelens en gedachten te reguleren en kleine stappen te zetten richting herstel. 

Naast bovenstaande wordt stilgestaan bij de grenzen van het behandelaanbod van de POH-GGZ en wanneer een verwijzing naar een (gespecialiseerd) psycholoog geïndiceerd is.

Er wordt gewerkt met een kleine groep (max. 12 cursisten) zodat er veel aandacht is voor eigen casuïstiek en vragen. 


  


Voor wie?
POH-GGZ. De nascholing is ook geschikt voor medisch maatschappelijk werkers.


Door wie:

Simone van Leipsig-Beekman (GZ-psycholoog).


Accreditatie:

Accreditatie wordt aangevraagd bij de LV-POH-GGZ en Registerplein. 


Aanmelden:

Binnenkort volgt meer informatie. De data worden bekend gemaakt zodra de accreditatie is toegekend.Workshop op maat

Voor huisartsen, POH-GGZ, bedrijfsmaatschappelijk werkers, bedrijfsartsen en medisch maatschappelijk werkers, is het mogelijk een eendaagse workshop op maat aan te bieden.

Een workshop kan gaan over verschillende onderwerpen zoals

  • eerste opvang na trauma en / of verlies in het peripartum
  • perinataal trauma en rouw op de werkvloer; wat heeft een werknemer nodig?
  • ongewenste kinderloosheid begeleiden in de huisartsenpraktijk
  • bevallingsgerelateerde PTSS herkennen in de huisartsenpraktijk
  • traumasensitief omgaan met moeder en baby
  • en nog veel meer.

Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken. 

  

Do the best you can until you know better. Then when you know better, do better.

- Maya Angelou -