Nascholing

Behandeling van Perinataal Trauma en Verlies

Werken aan herstel en hechting met EMDR, cognitieve gedragstherapie en het lichaam.

Een driedaagse intensieve nascholing over de behandeling van psychische klachten na het meemaken van een trauma en / of verlieservaring in de perinatale levensfase. Het hele proces van intakegesprek tot aan het opstellen van een behandelplan en het uitvoeren van specifieke interventies, komt aan bod. Cursisten leren hun therapeutische houding af te stemmen op de specifieke behoeften van zwangere en pas bevallen vrouwen. De verschillen tussen geïntegreerde rouw, gecompliceerde rouw, (bevallingsgerelateerde) PTSS en depressie worden belicht. Je leert met CGT en EMDR een behandeling uit te voeren waarvan lichaamsgerichte interventies onderdeel uit zullen maken. Je krijgt specifieke handvatten aangereikt om de hechtingsrelatie tussen moeder en ongeboren baby te faciliteren in jouw behandeling en je leert een zwangere vrouw te begeleiden bij een nieuwe zwangerschap na het verliezen van een baby. Er wordt gewerkt met casuïstiek uit eigen praktijk, demonstraties en rollenspellen. 

Voor wie?
GGZ-behandelaren met een erkende VEN-basisopleiding EMDR en een basiscursus cognitieve gedragstherapie.


Door wie:

Simone van Leipsig-Beekman (GZ-psycholoog).


Accreditatie:

Accreditatie is toegekend door: VEN, VGCt, NIP (K&J), NVO (OG) en SKJ.


Aanmelden:

Deze cursus wordt verzorgd door PAO Psychologie. Klik hier voor meer informatie en aanmelding. 


EMDR-behandeling bij Bevallingsgerelateerde PTSS en Angst

Bekeken vanuit psychologisch en gynaecologisch perspectief. 


Eendaagse ONLINE cursus over de toepassing van EMDR bij vrouwen met

PTSS(-klachten) na de bevalling en / of angst voor een komende bevalling. Je doet kennis op van de laatste wetenschappelijke inzichten met betrekking tot bevallingsgerelateerte PTSS en Fear of Childbirth en hoe je met EMDR deze vrouwen kunt behandelen.

In het tweede gedeelte van de workshop wordt aandacht besteed aan het toewerken naar de bevalling. Je leert hierbij welke plek de BevalKaart of een ander bevalplan inneemt en hoe je de opgedane therapeutische kennis over de cliënt kunt verwerken in een therapeutische 'gebruiksaanwijzing' zodat een vrouw met vertrouwen de bevalling ingaat. Soms is hier een nauwe samenwerking bij nodig met een verloskundige of gynaecoloog.

Omdat de workshop voor maximaal 20 personen is, zal er veel ruimte zijn voor vragen en het inbrengen van eigen casuïstiek. Klik hier voor meer informatie.


Voor wie?
GGZ-behandelaren met een erkende VEN-basisopleiding EMDR.


Door wie

Claire Stramrood (gynaecoloog en onderzoeker) en Simone van Leipsig-Beekman (GZ-psycholoog).


Accreditatie:

Accreditatie is toegekend door: VEN, VGCt en NIP.


Aanmelden:

Deze workshop is een samenwerking tussen PsyNataal en Beval Beter. Klik hier om je aan te melden.


Workshop op maat

Voor huisartsen, POH-GGZ, bedrijfsmaatschappelijk werkers, bedrijfsartsen en medisch maatschappelijk werkers, is het mogelijk een eendaagse workshop op maat aan te bieden.

Een workshop kan gaan over verschillende onderwerpen zoals

- eerste opvang na trauma en / of verlies in het peripartum

- perinataal trauma en rouw op de werkvloer; wat heeft een werknemer nodig?

- ongewenste kinderloosheid begeleiden in de huisartsenpraktijk

- bevallingsgerelateerde PTSS herkennen in de huisartsenpraktijk

- traumasensitief omgaan met moeder en baby

- en nog veel meer.

Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.