Samenwerking

AANGESLOTEN BIJ STICHTING 1NP


Stichting 1nP maakt onderdeel uit van Parnassia Groep, een grote GGZ-instelling. Bij 1nP, 1e Netwerk Professionals, zijn vrijgevestigde professionals aangesloten. 1nP biedt GGZ-zorg volgens de richtlijnen en voldoet aan alle kwaliteitseisen die je van een GGZ-instelling mag verwachten.
Je wordt cliënt van 1nP en in opdracht van 1nP voert PsyNataal de behandeling uit. Binnen 1nP kan PsyNataal met meerdere disciplines samenwerken, zoals een psychiater en gespecialiseerde behandelaren op het gebied van perinataal psychisch welzijn. Kijk hieronder welke collega´s dat zijn. 


Hetty Jonker

INFANT MENTAL HEALTH SPECIALIST

Hetty Jonker is psychotherapeut, gezins-en relatietherapeut en Infant Mental Health Specialist. Zij is gespecialiseerd in psychotherapie bij het jonge kind en zijn ouders. Wanneer er bij een cliënte van PsyNataal een hulpvraag voor behandeling van de baby en de ouder-kind-relatie ontstaat, kan Hetty Jonker als medebehandelaar aan de behandeling gekoppeld worden. Ook het leren samenwerken als ouders kan onderdeel van het behandelplan zijn van mijn cliënt.

Eefje Prins-Tonnaer

LICHAAMSGERICHT VAKTHERAPEUT

Eefje Prins-Tonnaer is vaktherapeut dans en beweging en als zodanig aangesloten bij 1nP. Zij is tevens docent NatuurlijkZwanger.

Eefje kan als medebehandelaar ingezet worden als een vrouw moeilijk in contact kan komen met haar lichaam en haar emoties. Eefje helpt een vrouw zichzelf beter te reguleren waardoor ze ook met meer vertrouwen op de behoeften van haar kindje kan afstemmen.

Simone Bluyssen

MEDISCH PSYCHOLOOG

Simone Bluyssen is

GZ-psycholoog en gespecialiseerd in medische psychologie, EMDR en ACT.

Zij ziet in haar eigen praktijk mensen die ingrijpende medische gebeurtenissen meemaken en/of chronisch ziek zijn. 

Wij hebben eens per twee weken een behandelinhoudelijk overleg en nemen elkaars praktijken waar in de vakanties of bij langdurige uitval door ziekte. 

Haptotherapie en haptonomische zwangerschapsbegeleiding

PsyNataal is gevestigd in het Fysiotherapeutisch Instituut Nijmegen (FIN). Bij het FIN werken haptotherapeuten die ingezet kunnen worden naast de psychotherapeutische behandeling.

In een fertiliteitstraject of na trauma en verlies rondom de geboorte van een kindje kan het moeilijk zijn om weer vertrouwen in het lichaam te krijgen. Als een vrouw het contact met haar lichaam kwijt is geraakt, kan haptotherapie helpen het voelende en wetende lichaam weer te betrekken bij het dagelijks leven.

Haptonomische zwangerschapsbegeleiding kan een vrouw en partner helpen contact met hun ongeboren kindje te maken en zich goed voor te bereiden op de bevalling en het prille ouderschap.