Praktische en formele zaken

Openingstijden

Maandag

09.15 tot 15.00

Dinsdag

09.15 tot 17.00

Woensdag

Gesloten

Donderdag

09.15 tot 17.00

Vrijdag

09.15 tot 15.00


Aanmelden

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen met het verzoek om teruggebeld te worden. In een telefonische afspraak zullen wij de aanmeldreden kort met elkaar doornemen. Je hebt altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig voor behandeling. Met deze verwijsbrief meld je je aan bij Stichting 1nP (zie samenwerking). In het telefonisch gesprek krijg je uitleg hierover. De praktijk biedt alleen verzekerde zorg. Je kunt niet bij PsyNataal terecht als je de behandeling zelf wil betalen.Vergoeding

De zorg, met een verwijzing van de huisarts, wordt vergoed door de basisverzekering. Alleen je eigen risico wordt aangesproken. Het eigen risico is in 2023 vastgesteld op 385 euro per jaar. De behandeling wordt in opdracht van Stichting 1nP uitgevoerd. Stichting 1nP valt onder de Parnassia Groep en heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Lees hier alles over het Zorprestatiemodel en vergoedingen.

Wachttijd

PsyNataal heeft regelmatig een aanmeldstop. Je kunt het beste een mail sturen om te informeren of er plek is. Vanwege de tijdgebonden problematiek kan PsyNataal niet werken met een wachtlijst.

Je kunt ook bij jouw zorgverzekeraar terecht voor wachtlijstbemiddeling zodat je binnen de overeengekomen aanvaardbare wachttijd van 10 weken kunt beginnen met een behandeling.

ACTUELE WACHTLIJST UPDATE dd. 21-01-2023: Op dit moment kan ik geen nieuwe cliënten aannemen. Zie hieronder een lijst met  gespecialiseerde collega-therapeuten.


Overige informatie

Crisissituatie


Bij crisissituaties buiten kantoortijden en in het weekend zal altijd de huisartsenpost het aanspreekpunt zijn of de crisisdienst van 1nP, tel: 0900-5553000 (je krijgt een voicemail en moet aan de lijn blijven om verbonden te worden met de crisisdienst).
Waarneming


Bij langdurige ziekte of tijdens mijn vakanties kunnen cliënten terugvallen op de huisarts of op mijn waarnemer
S. Bluyssen
(tel. 06-20991948).

Annuleren / no show


Een afspraak dient minstens 24 uur van te voren te worden afgebeld. Is dit niet het geval, dan wordt door 1nP €75,- in rekening gebracht. Dit geldt ook bij afmelding door ziekte.


Privacy en Kwaliteitswaarborging


Beroepsvereniging en specialismen

Simone van Leipsig-Beekman is aangesloten bij het NIP, de VEN, de VGCt en de VsT.

Beroepscode

Een Gezondheidszorgpsycholoog heeft zich te houden aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De WGBO regelt de relatie tussen cliënt en zorgverlener. Tevens is de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen leidend voor het bieden van goede zorg.

Beroepsgeheim

Een psycholoog heeft een beroepsgeheim en mag alleen informate met andere zorgverleners delen met jouw schriftelijke toestemming. In zeer bijzondere omstandigheden (bijv. in situaties waarbij er sprake is van acuut gevaar voor cliënt, psycholoog of anderen) kan het beroepsgeheim doorbroken worden. Ook in een dergelijke situatie dient een psycholoog zich aan een aantal regels te houden.

Dossier

Een psycholoog is verplicht een dossier van de behandeling bij te houden. Vanaf 2020 moet een dossier minstens 20 jaar bewaard worden. Klik hier voor meer informatie over jouw rechten. 

AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Ook PsyNataal heeft zich aan deze nieuwe wet-en regelgeving te houden. Klik hier voor het privacyregelement. Daarin wordt beschreven hoe jouw persoonsgegevens verwerkt en beschermd worden. Klik hier voor het privacyregelement van 1nP.

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 2017 is het Model Kwaliteitsstatuut GGZ van kracht. Dit statuut maakt de zorg voor cliënten inzichtelijk en toetsbaar. Lees meer hierover op de site van Stichting 1nP. Klik hier voor het kwaliteitsstatuut van PsyNataal.

Klachtenregeling

Als je een klacht hebt dien je die in eerste instantie met mij te bespreken. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert kun je een officiële klacht indienen bij het NIP of bij Stichting 1nP.

Geschillencommissie

Vanaf 2017 is iedere GGZ-professional verplicht om zich bij een geschillencommisie aan te sluiten.

De praktijk is aangesloten bij de Geschillencommissie van P3NL.